Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ σε όλους!

Το Paris-Paros συμβαίνει φέτος χωρίς προϋπολογισμό και δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει χωρίς τη γενναιοδωρία και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.
Είμαστε ευγνώμονες στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών, που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας.

Paros Butterfly Villas
Pandrossos Hotel

Pandrossos Hotel is offering accommodation.

Loukis Cars Rentals
DPS Print House
Moraitis Winery

Moraitis Winery offers wine and its screening room.

Thea restaurant
Little Green Rocket

Little Green Rocket is offering meals.

Leto Shop
Parian Village

Parian Village Beach Hotel is offering accommodation.

Albatros Restaurant
Aegean Village